Detajet e hotelit

Hotel Dukagjini icon

Adresa: Sheshi Deshmoreve 2, Peje
OpenStreetMap & OpenLayers - Marker Example

Dhomat


Shërbimet e hotelit

Wi Fi
Parking
Air Conditioning
Flatscreen TV
Conference Room
Room Service
Bar
Restaurant
Elevator
Fitness Center
Garden
Meeting Room
Security

Përshkrimi

Hotel Dukagjini gjendet në qendër të Pejës njërën anë të së cilën e përshkon rrjedha e Lumit të Bardhë sipërfaqja e përgjithshme e këtij ujëmbledhësi deri te gryka e lumit të Drinit të Bardhë është 483 km². Gryka e Rugovës është e njohur për peisazhet e saj më të bukura, është edhe kanioni i Rugovës ose përndryshe siç quhet “Gryka e Rugovës”(rreth 6 km kanion tipik) duke filluar 3 km larg Pejës deri në kilometrin e 9-të ku dhe ngadal fillon të hapet.